MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delfland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Midden-Delfland, het gebied, is strikt genomen, bepaald door de (inmiddels vervallen) Reconstructiewet Midden-Delfland. Maar met de introductie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt het hele groene gebied tussen de steden Rotterdam en Den Haag nogal eens losjes Midden-Delfland genoemd. Dat wil zeggen inclusief bijvoorbeeld de Ackerdijkse Polder en de Polder Schieveen. Ook de naam 'Midden-Delfland' zelf zorgt regelmatig voor verwarring en misverstanden. Er zijn immers twee aanduidingen: Het gebied Midden-Delfland en de gemeente Midden-Delfland.

Twee keer Midden-Delfland

De naam 'Midden-Delfland' zorgt nog wel eens voor wat verwarring. De naam staat voor:

  • Het gebied Midden-Delfland, vastgesteld in de (inmiddels vervallen) Reconstructiewet Midden-Delfland (1977) die ervoor heeft gezorgd dat dit gebied grotendeels nog een groen karakter heeft.
  • De gemeente Midden-Delfland, die per 1 januari 2004 is ontstaan door samenvoeging van de twee gemeenten Maasland en Schipluiden (zij het met enige aanpassingen aan de randen).

De poster, uitgegeven tijdens Midden-Delfland Dag 2004 door de jonge gemeente probeert deze verwarring weg te nemen door de twee contouren op elkaar te leggen om zo de verschillen duidelijk te maken. De Groene contour is de gemeente; de rode het gebied Midden-Delfland.

Midden-Delfland poster

Het gebied Midden-Delfland

Het gebied Midden-Delfland omvat het groene gebied (ruwweg) tussen de gemeenten Delft, Westland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wordt verder begrenst door de snelweg A13. 

Het grootste deel van het gebied Midden-Delfland (rode contour) ligt ook in de gemeente Midden-Delfland (groene contour). Delen aan de rand van het gebied Midden-Delfland liggen in de omliggende gemeenten Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Reconstructiewet Midden-Delfland

De Reconstructiewet Midden-Delfland uit 1977 stelde de grenzen van het Midden-Delfland gebied vast om de oprukkende bouw van woningen en bedrijventerreinen te stoppen. Ook moest het gebied Midden-Delfland, naast de agrarische, een recreatieve functie krijgen. De plannen hiervoor zijn inmiddels uitgevoerd. Zo is een deel van het gebied nu in gebruik voor recreatie, zoals de Krabbeplas en Foppenplas en zijn er veel fiets- en wandelpaden aangelegd.

De Reconstructiewet Midden-Delfland is per 1 juli 2010 vervallen. De gemeente Midden-Delfland heeft als missie op zich genomen om samen met omliggende gemeenten zorg te dragen voor het Midden-Delfland gebied en dit te versterken. In 2005 is de Gebiedsvisie Midden-Delfland ® 2025 opgesteld om dit vorm te geven.

De gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland met 17539 inwoners bevat een viertal woonkernen: Den Hoorn (6522), Schipluiden (4624), Maasland (6393) en het kerkdorpje 't Woudt (cijfers 1 januari 2007). De gemeente ontstond (1 januari 2004) na de gemeentelijke herindeling van zeven Westlandse gemeenten waarbij de scheiding van 'Gras en Glas' centraal stond. De gemeente Midden-Delfland kreeg de taak voor het groene Midden-Delfland te zorgen. De glastuinbouw ging (grotendeels) naar de gemeente Westland. Buiten de woonkernen is vooral veenweide in gebruik voor veeteelt; er zijn ca. 60 melkveebedrijven in het gebied. Glastuinbouw vindt vooral plaats in de Woudse Droogmakerij en de Oude Campspolder.

Meer informatie

24 mei 2019